A normalitás vizsgálata pengék hosszadatainak esetében, avagy a retusálatlan pengék tipológiája Vértes László munkássága nyomán

A konferencia harmadik előadásában a Vértes László által kidolgozott matematikai-statisztikai módszerről lesz szó. Vértes Arka leletanyagának feldolgozásakor szembesült a felső paleolitikumra jellemző megmunkálatlan pengék tömegével. Feltételezése szerint a pengék hossza összefüggésben van azok funkciójával.

Ennek a gondolatnak az igazolására a boldogkőváraljai depóból előkerült pengéket hozza fel, melyek szerinte egy azonos használati szerep betöltésére készültek, vagyis egy típust alkotnak. Vértes bemutatta, hogy a boldogkőváraljai pengék normális eloszlást mutatnak, ebből következik, hogy az egy funkció betöltésére készült pengék a teljes felső paleolitikumban normális eloszlást fognak mutatni.…